REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NOVÉHO UŽIVATELE

: *
: *
: *
: *

: * e-mail bude sloužit jako přihlašovací údaj
: *
: *

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Registrací v naší klientské zóně nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Váš souhlas se vztahuje na dobu, po kterou budete mít u nás registrovaný klientský účet. Společnost FAMEDIA s.r.o. si vyhrazuje právo registraci schválit či zamítnout, případně již registrovaného uživatele z databáze smazat. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Vás k ničemu (např. uzavření smlouvy) nezavazuje.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme

Do naší databáze ukládáme pouze ty osobní údaje klientů, které jsou vyplňovány při registraci. Jedná se tedy o:
Jméno a příjmení
Název/obchodní firma společnosti

Telefonní číslo
E-mail (e-mail bude sloužit jako přihlašovací údaj)
Heslo
informaci, zda má klient zájem o zasílání novinek a last minute nabídek

Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup

Správcem a zároveň zpracovatelem Vámi poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) a k) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, je společnost FAMEDIA s.r.o., IČO 24200549, se sídlem Bělohorská 245/71 169 00 Praha 6. Osobní údaje klientů neposkytujeme žádným třetím osobám ani je nezveřejňujeme.

K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje ukládáme do naší databáze, která slouží výhradně k našim interním a marketingovým účelům - k rozesílání nabídek našich produktů klientům a ke zjednodušení komunikace s klienty, kteří mají zájem o naše služby. Například v případě zájmu klienta o některou z našich služeb a vyplnění objednávky/uzavření smlouvy budou osobní údaje klienta obsažené v databázi převzaty do návrhu objednávky/smlouvy.

Ukončení evidence v databázi na žádost klienta

Nebudete-li si nadále přát, aby byly Vaše osobní údaje evidovány v naší databázi, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu: info@famedia.cz a požádat o smazání Vašeho účtu. Se smazáním účtu vymažeme i Vámi poskytnuté osobní údaje z naší databáze.EN
Menu
Sign up
0
+420 211 153 241